Ett filterskåp kan vara bra att ha i din ventilationskanal. Ett filterskåp som du monterar i ditt kanalsystem, det kompletterar din filtrering du har i ett befintligt ventilationssystem. Du kan hitta detta hos Filtex. De har även andra bra tillbehör som:

  • Påsfilterskåp
  • Läcksökningspulver
  • Filterpatroner
  • Filterpåsar
  • montageramar
  • rensvajrar
  • Borstar

Det Filtex kan erbjuda, det är filter för rening av luft- gas- och vätskor. Detta företag tillverkar ventilationsfilter så väl som textilfilter. Det för bostadsventilation, kontor och industrifastigheter.

Smart skåp för filter

Ett filterskåp kan komplettera din filtrering på ett bra sätt. Det är idag rätt bra att ha filter på olika ställen. Det är ju så att luften runt om oss, den blir allt smutsigare. Det ställer då högre krav på luften inomjus. Idag så har nästan alla anläggningar i Sverige någon form av luftfilter. Ett filter är något som bör bytas regelbundet. Det är viktigt att välja rätt sorts filter samt rätt sorts tillbehör. Det beroende på vad för slags ventilation det handlar om.

Det är ett måste att ha ett väl fungerande system för ventilation, det oavsett om det är i ett bostadshus eller om det är i ett kontor eller industrifastigheter.

Hitta det du behöver hos Filtex

Filtex har flera bra lösningar när det gäller filter. De tillverkar sina filter i Kinna, Västergötland. De har sedan 1980 varit en totalleverantör för varje filtreringsbehov. De har även en stor flexibilitet när det kommer till speciallösningar. De kan därmed tillverka specialfilter om du har behov av det. Du kan läsa mer om deras produkter genom att besöka deras hemsida.